První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.

Fotografování výrobních provozů, strojního parku a výrobků společnosti. U výrobků bylo požadováno dosažení maximální přesnosti tvarového a barevného zobrazení. Rozměrnější výrobky byly fotografovány přímo v prostorách společnosti. Při počítačovém zpracování byly vyjmuty z obrazu a vloženy do požadovaného pozadí.

Výrobní prostory a strojní park byly fotografovány za plného provozu. V mnoha případech bylo nutné rozsáhlých počítačových retuší a úprav.

 

 

 

Copyright © 2015 Zbyněk Ševčík