Stolařství MM

Fotografování nábytku a následné retuše. Fotografování proběhlo částečně v místech realizace a částečně ve výrobních prostorách. Tyto výrobky byly při počítačovém zpracování vyjmuty a vloženy do jiného pozadí.

 

 

Copyright © 2015 Zbyněk Ševčík