Buse, s.r.o.

Fotografování světelných informačních panelů pro hromadnou dopravu a grafické zpracování a předtisková příprava tiskovin.

Základní požadavek při fotografování byl na správné zobrazení poměru jasů svítících diod a jejich okolí a na správné barevné podání jednotlivých panelů.

 

 

Copyright © 2015 Zbyněk Ševčík